TELEFOON: 

(0313) 61 94 88

E-MAIL:         info@staltebokkel.nl

 

Image Alt

Stal te Bokkel

Corona protocol

Protocol voor paardrijden bij Stal te Bokkel

Corona coördinator: A.F.Danielle te Bokkel

Adres: Soerense Zand Zuid 5

Update 11-05-2020
Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Ook Stal te Bokkel werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten www.nocnsf.nl/sportprotocol van 11-05-20. Dit document beschrijft hoe Stal te Bokkel de huidige maatregelen zal toepassen.

Maatregelen Stal te Bokkel

 • Sporters boven de 12 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de medewerkers
 • Onze locatie is aangepast open om ruiters de gelegenheid te geven hun sport te beoefenen in de buitenlucht.
 • Er is een dagplanning voor personen (personeel, verzorgers, klanten en bezoekers) die op paardensportaccommodaties aanwezig zijn. Het doel is dat het aanwezige personen zo veel mogelijk wordt beperkt en verspreid over de dag. Voor de planning is er aangegeven tijd wanneer de personen op de accommodatie aanwezig zijn.
 • Op basis van de planning/het schema kunnen personen gebruik maken van de faciliteitenbinnen- en buitenbak. De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van bijvoorbeeld deuren, deurklinken. Wij zorgen er voor dat deze 3 keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Op de parkeerplaats wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen auto’s (en trailers). Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 • Er is 1 sanitaire voorziening open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt dat er 3 keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Het gebruik buiten van terras, tafels en banken of hangplekken is bij ons aangepast toegestaan en iedereen houdt minimaal 1,5 meter afstand.
 • Auto’s kunnen met minimaal 1,5 meter afstand voor het hek parkeren of achter de coniferen. Fietsers parkeren bij het hek via ingang route en kunnen via uitgang route met fiets de accommodatie weer verlaten.
 • Op ons terrein staat duidelijk aangegeven wat de loop route is. Aangewezen personeel loopt tijdens de lessen met hesje aan als Corona-handhaver en zorgt er voor dat iedereen zich aan de regels houdt.

Paardrijden per doelgroep

Kinderen t/m 12 jaar

 • Privé- en groepslessen/trainingen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeurs, trainers, begeleiders en personeel houden, 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/les. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn.
 • Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te kunnen poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Manegeruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door een instructeur, trainers, begeleider of personeelslid. Er wordt 1,5 meter afstand aangehouden.
 • Ruiters met een eigen pony mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.
 • Kinderen moeten altijd paardrijhandschoenen dragen op onze accomodatie

Jeugd 13 t/m 18 jaar

 • Privé- en groepslessen/trainingen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, trainers, begeleiders en personeel houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
 • Wij geven jeugd van 13 t/m18 jaar geen les/training in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs/trainers op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de activiteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/les. Echter, mocht ondersteuning bij de sportactiviteit noodzakelijk zijn dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn.
 • Ruiters moeten bij voorkeur zelfstandig poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden indien dit noodzakelijk is, door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.
 • Jeugd moeten altijd paardrijhandschoenendragen op onze accomodatie

Volwassenen

 • Privé- en groepslessen/trainingen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor de volwassenen mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, trainers, begeleiders en personeel houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
 • Wij geven volwassenen geen les/training in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs/trainers op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de activiteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.
 • Ruiters moeten bij voorkeur zelfstandig poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden indien dit noodzakelijk is, door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/les.
 • Volwassenen moeten altijd paardrijhandschoenen dragen op onze accomodatie

Communicatie

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
 • Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via mail en een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website. www.staltebokkel.nl. Personeel wordt op de hoogte gehouden over genomen maatregelen via mail of mondeling (op 1,5 meter afstand) op de werkvloer.

Wedstrijden

 • Er vinden op onze accommodaties geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats.
 • Ruiters met een eigen paard krijgen de mogelijkheid om online proeven op te nemen, in te sturen en trainingen te volgen om verder geholpen te worden met de correcte beweging van hun paard.