TELEFOON: 

(0313) 61 94 88

E-MAIL:         info@staltebokkel.nl

 

Image Alt

Stal te Bokkel

Paard aaien

Twee weken dicht in verband met Droes ❗

Tot ons grote verdriet is vandaag, vrijdag 22 april, op ons bedrijf droes vastgesteld bij meerdere paarden. Dit betekent dat we in ieder geval t/m zondag 8 mei helemaal op “slot” gaan en er géén lessen en bosritten zijn.

Wat is droes:

Droes is een zeer besmettelijke ziekte voor paarden. Met name overdraagbaar door direct contact. Het wordt veroorzaakt door een bacterie die een infectie van de voorste luchtwegen veroorzaakt waarbij abcessen in de lymfeknopen ontstaan.

Verspreiding:

De verspreiding van de bacterie die de droes veroorzaakt verloopt voornamelijk via de pus uit de open gebroken abcessen en neusuitvloeiing van zieke paarden. De pus wordt verspreid door direct contact tussen paarden maar ook indirect bijvoorbeeld via verzorgers of besmette voorwerpen. Er moet wel fysiek contact plaatsvinden om de bacterie over te dragen.

Maatregelen:

Het is nu erg belangrijk dat onnodige contacten worden vermeden, zodat we verdere besmetting voorkomen. Daarom kiezen wij er voor om in ieder geval de komende twee weken helemaal op slot te gaan. We moeten zelf inzicht krijgen in het verloop van de besmetting en hopen door deze rigoureuze maatregel de verdere verspreiding kan stoppen.

Er is verder geen reden tot paniek, alle voorzorgsmaatregelen die volgens de richtlijnen van de Sector Raad Paard en KNHS gesteld worden en die horen bij een dergelijke situatie, passen we toe. En uiteraard hebben we nauw overleg met de dierenarts.

Zolang we op “slot” zitten mogen onze paarden niet van het erf af om op wedstrijd te gaan of bosritten te maken. Ook paarden/ pony’s van een andere stal mogen niet ons erf op (dit is in hun eigen belang).

Wat kun jij doen?

  • Haal je paard niet onnodig uit de stal. Opzadelen doe je in stal en kunt wel in binnen- en/ of buitenbak rijden mits je paard niet ziek is en er GEEN contact ontstaat tussen de paarden en pony’s onderling.
  • Paarden en pony’s mogen NIET met elkaar snuffelen of op een andere manier in direct contact komen met elkaar.
  • Komende twee weken mogen er geen paarden van een andere stal het erf op (dit is in hun eigen belang).
  • Jullie mogen wel op stal komen, maar zoveel mogelijk alleen of met één ouder en alléén je eigen paard/ pony verzorgen. GEEN contact met andere paarden.
  • Handen ontsmetten bij aankomst en vertrek, bij de ingang staat een cementbak met ontsmettingsmiddel waar je schoenen kunt ontsmetten.
  • Was/ontsmet zoveel mogelijk al je spullen: dekjes, peesjes, borstels etc. Neem het mee naar huis en geef het een goede schoonmaakbeurt.
  • Houdt je stalmuren, waterbak en voerbak goed schoon. Misschien een keer goed ontsmetten, pas daarbij op dat er geen ontsmettingsmiddel achter blijft in de voer en/of waterbak.
  • Heeft je paard koorts, eet hij niet of snotterige neus, meldt het direct! Zieke dieren mogen NIET gereden worden en ook NIET uit de stal gehaald worden (ook NIET tijdens het afmesten)

Voor achtergrondinformatie kunt je terecht op www.sectorraadpaarden.nl

Niet gevaarlijk voor mensen:

Voor alle duidelijkheid: deze bacterie is niet gevaarlijk voor mensen en dus wordt je er niet ziek van. Wel kan de bacterie dus door mensen overgebracht worden via handen en kleding.

We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen de komende tijd. Uiteraard kun je voor vragen terecht bij ons team. We staan jullie graag te woord als er vragen zijn.